بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ریسک عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

مدیران علاوه بر آنکه، باید منافع و حقوق سازمان خود را تامین کنند، باید به عنوان یک امر اخلاقی در راه تامین رفاه، آسایش، نیازها و علایق مردم جامعه نیز مشارکت داشته باشند. از جهت دیگر نباید تصمیمات و رفتارهای مدیریتی منجر به وارد کردن خسارت، زیان و آسیب به جامعه و افراد آن شود. تمایل مدیران به پنهان کردن و عدم افشای اخبار بد، منجر به ایجاد ریسک می‌شود. هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ریسک عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. اين تحقيق از نظر هدف از نوع تحقيقات كاربردي است و از نظر طبقه‌بندی بر مبناي روش و ماهيت در طبقه‌بندی تحقيقات همبستگي قرار می‌گیرد و به دلیل این‌که داده‌های مورد استفاده اطلاعات واقعی و تاریخی است، می‌توان آن را از نوع پس رویدادي طبقه‌بندی کرد. تجزيه و تحليل داده‌ها بر اساس روش مطالعه داده‌هاي ترکيبي و رگرسيون داده‌هاي ترکيبي با اثرات ثابت (پنل) انجام گرفت. جامعه آماري این پژوهش، شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۵ بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری غربالگری حذفی تعداد ۱۰۳ شرکت به عنوان حجم نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفت. تجزيه و تحليل و پردازش داده‌ها با بهره‌گيري از نرم افزار Eviews انجام گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان داد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأثیر منفی و معناداری بر ریسک عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. با توجه به این نتیجه، پیشنهادهایی در آخر این پژوهش ارائه گردید.

 

کلمات کلیدی: مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ریسک، ریسک عملیاتی، شرکت‌های بورس

تابستان ۱۳۹۷

صفا میری

 

دریافت ۲۰ صفحه

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *